Vad händer egentligen i frågan om Vägföreningens framtid?
Politiken gav under hösten 2019 ett uppdrag till tjänstemännen att utreda bakgrund och förutsättningar för ett kommunalt övertagande. Utredningen presenterades för politiken under hösten 2020. För den som är intresserad , finns den att begära ut.

Oppositionen bestående av L, C, Kd och Mp med stöd av Sd, har i sin budget 2021 föreslagit att Vägföreningarna (Åbytorp, Sannahed och Ekeby) ska införlivas i kommunens verksamhet. Vid kommunfullmäktige 30/11-20 debatterades frågan med resultatet att majoriteten avslog oppositionens förslag.
Vägföreningen söker kommunstyrelsens ordförande, Katarina Hansson, för ett möte där hon får motivera majoritetens inställning (S+M) i frågan.

Vi ger aldrig upp utan ska se till att det här blir en valfråga. Redan nu vet vi var partierna står i frågan. Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen om du vill engagera dig. Tiden går fort, årsmöte i mars. Vi behöver din röst och engagemang i styrelsen! Kontakta någon i styrelsen, vi väntar på att höra från dig.

Mvh
Styrelsen