Här finns lite olika dokument att tillgå. Det är både protokoll ifrån våra styrelsemöten men även andra dokument som berör vägföreningen.

Stadgar

Årsmöten

Fullmakt om man själv inte kan närvara

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Styrelsemöten

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017