Vanligt förekommande frågor

Här listar vi de vanligaste frågorna som kommer in till Vägföreningen. Läs här innan du skickar iväg en fråga.

 


Varför är det inte plogat trots att det slutat snöa?
Generellt gäller följande: Snöröjning utförs vid ett snöfall om 5 cm eller mer. Snöröjning utförs samtliga veckodagar, företrädesvis nattetid.


När kommer man och sandar/grusar?

Efter snöröjning vid behov.


Får jag skotta ut snö på vägen från min uppfart?
Nej, det är förbjudet att skotta ut snö på vägen från den egna uppfarten. Upplogade vallar får man finna sig i och snön ska skottas sidledes eller in på den egna fastigheten.


Hur ska jag göra om jag behöver göra om eller bygga ny utfart mot vägen?
Kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas för att tillsammans finna lämplig lösning. Kostnaden för till- eller ombyggnaden står fastighetsägaren för, styrelsen har endast en konsulterande roll.


Varför lagas inte trasiga lampor på en gång?
Vägbelysningen ansvarar Kumla kommun för. Skriv en felanmälan på kommunens hemsida.

Länk: Felanmälan – Kumla kommunVilka är medlemmar i Vägföreningen? 
Alla fastighetsägare inom Åbytorps vägföreningsområde är medlemmar i föreningen. Det är de lagfarna ägarna som har besluts-/rösträtt på årsstämman. Lagfaren ägare kan vara t.ex. en privatperson, kommun, företag eller bostadsrättsförening.


Vad händer om man inte betalar sin andelsavgift? 
Vägföreningen är en samfällighetsförening och kommer att driva in krav via kronofogden, utan föregående beslut och delgivning. Kravet för att detta ska vara möjligt är bla att korrekt debiteringslängd har lagts ut på årsstämman.


Jag har sålt min fastighet, varför tar inte Vägföreningen bort mig ur sitt register? 
Det är alltid den som för tillfället står som lagfaren ägare som är med i Vägföreningen (med de förpliktelser som ev följer). Först när den nye ägaren fått lagfart så ändras det rättsliga förhållandet. Det är varje enskild fastighetsägares skyldighet att meddela föreningen vid försäljning.


Vem har ansvaret för träd/grenar som kan falla ned på vägen och orsaka skada? 
Det är fastighetsägaren som har ansvaret för träd/grenar som faller ned och orsakar skador. Vägföreningen äger ingen mark, och har heller ingen rätt att beskära eller ta ned träd om det inte gäller framkomligheten på vägen.


Jag har ett träd med grenar som hänger ut över vägen. Ser vägföreningen till att grenarna sågas ned?
Det är fastighetsägaren (=den som äger marken)som är skyldig att ta ned grenar som växer ut i vägen. Vägföreningen äger ingen mark utan disponerar bara mark för vägen. Däremot har vägföreningen rätt att gallra grenar och träd som växer ut i vägen. Fastighetsägaren debiteras kostnaden för utfört arbete.

Länk: Mina åtaganden som fastighetsägare


Varför lämnar snöröjaren en stor plogvall vid min infart?
Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att röja bort snö får sin infart. Det ingår alltså inte i snöröjarens uppdrag att forsla bort den snön.

Länk: Mina åtaganden som fastighetsägare


Vad kostar det att vara med i vägföreningen?
Från 2019 är avgiften för en normalvilla 2100:- . Den bestäms av årsstämman varje år, och beror på vilket behov vi har för underhåll för våra vägar.