Nyheter

Årsmöte

Åbytorps vägförening bjuder in till Årsmöte. Tid: Söndag den 2/4 kl 13:00Plats: Betania, Åbytorp Föreningen bjuder på fika Ärenden enligt stadgarna.Debiteringslängd och övriga handlingar finns tillgängliga hos kassören Lotta Martinsson 070-3232518 Samtliga fastighetsägare hälsas välkomna!

Sopning av gator – V16

Nu är det snart dags för att sopa våra gator och cyckelvägar. Om vädret tillåter så kommer sopning att ske vecka 16, så passa på att sopa ut erat grus från era garageuppfarter innan tisdagen den 19/4.

Information gällade övertagande av Vägföreningen

Medlemmar ur Vägföreningens styrelse har vid två tillfällen på senare tid träffat Thomas Andersson (S), SBN:s nya ordförande. Syftet med mötena har varit kunskapsöverföring kring Vägföreningen i allmänhet och bidragsdiskussioner i synnerhet. Detta utifrån att nuvarande majoritet sagt nej till övertagande. När det gäller vår önskan om att justera bidragen i nivå med omkostnader för driften, har vi fått förståelse Läs mer

Gatunummer på våra fastigheter

På grund av en incident tidigare i år, där blåljuspersonal blev osäkra på ett fastighetsnummer, så vill vi uppmuntrar var och en av er att ser över gatunumreringen på era fastigheter. Incidenten slutade lyckligt men blev en påminnelse om vilken hjälp fastighetsnummer har för såväl blåljuspersonal, kommunal verksamhet, hantverkare och vänner att hitta till rätt fastighet. Tack på förhand!

Vägbommar

Med hänvisning till artikeln i NA 16/9 angående vägbommar vill styrelsen vara tydlig med att det inte finns något förslag och än mindre något beslut. Beslut av den digniteten fattas av årsmötet. Vad artikeln i grunden handlar om är att likabehandlingsprincipen är satt ur spel. Styrelsen menar att vi ska behandlas på samma sätt som övriga kommuninvånare. Styrelsen söker fortlöpande Läs mer

Vägunderhåll V.36

Under vecka 36 kommer Kumla kommun att gräva i följande gator i Åbytorp och i nämnd ordning. Kommunen ska utföra Va-arbeten, bla byte av avstängningsventil på Antons Backe 21. 1. Turebergsgatan 7 Gatan kommer inte att stängas av helt. 2. Jaktstigen 9 Gatan kan komma att stängas helt under en kortare tid. 3. Antons Backe i kurvan mitt för nr Läs mer

Korvgrillning 21/8

Åbytorps Vägförening inbjuder till traditionsenlig korvgrillning. Datum: lördagen den 21/8 Tid: 14:00 Plats: Lekparken vid Lekstigen Ica Maxi Kumla sponsrar med korv, bröd och godispåse till barnen. Det blir sång och musik av och med Lotta Martinsson. Ni träffar också representanter från Färgettan och Rena Tak. Mingla och samtala med grannar och styrelsen. Tänk på att hålla avstånd, handsprit finns Läs mer

Kommande Asfaltering

Någon gång efter semestern kommer asfaltering att genomföras på olika gator i Åbytorp. Gång-och cykelbanor från Antons Backe till 1 Rosinas väg, 2 mot skolan ned till Rosinas väg vid förskolan och 3 till Sillagatan. De fastighetsägare som har träd och buskar som växer ut över dessa gc -vägar måste klippa/röja så att en fri bredd på 3,0 m och fri höjd på 4,0 m finns. Läs mer