Gatunummer på våra fastigheter

På grund av en incident tidigare i år, där blåljuspersonal blev osäkra på ett fastighetsnummer, så vill vi uppmuntrar var och en av er att ser över gatunumreringen på era fastigheter. Incidenten slutade lyckligt men blev en påminnelse om vilken hjälp fastighetsnummer har för såväl blåljuspersonal, kommunal verksamhet, hantverkare och vänner att hitta till rätt fastighet. Tack på förhand!

Vägbommar

Med hänvisning till artikeln i NA 16/9 angående vägbommar vill styrelsen vara tydlig med att det inte finns något förslag och än mindre något beslut. Beslut av den digniteten fattas av årsmötet. Vad artikeln i grunden handlar om är att likabehandlingsprincipen är satt ur spel. Styrelsen menar att vi ska behandlas på samma sätt som övriga kommuninvånare. Styrelsen söker fortlöpande Läs mer