Med hänvisning till artikeln i NA 16/9 angående vägbommar vill styrelsen vara tydlig med att det inte finns något förslag och än mindre något beslut. Beslut av den digniteten fattas av årsmötet.

Vad artikeln i grunden handlar om är att likabehandlingsprincipen är satt ur spel. Styrelsen menar att vi ska behandlas på samma sätt som övriga kommuninvånare. Styrelsen söker fortlöpande kontakt med ansvarig politiker, än så länge utan framgång. Styrelsen är väl medveten om att den politiska majoriteten sagt nej till övertagande. Därför hoppas vi kunna diskutera bidragsdelen som fullt ut täcker de kostnader vi har och kommer få utifrån framtida underhåll.

Mvh
Styrelsen