Vägsamfällighet i Hällabrottet?

Nedan är svaret på en fråga som Anders ut styrelsen skickat för att få svar på om Hällabrottet har varit en vägförening och när kommunen tog över deras. Hej Anders, Du har hört av dig till oss med en fråga om hur det gick till när kommunen tog över Hällabrottets vägförening och begärt att få ta del av eventuella handlingar. Läs mer

NA – kommunen svarar…

Följetången rullar vidare. Styrelsen kommer besvara och bemöta artikeln. Artikelns svar till trots kommer vi fortsätta att driva frågan med oförminskad styrka. Länk till NA-artikeln. (Kräver Plus-abonnemang)https://www.na.se/logga-in/vagforeningen-vill-slippa-sina-vagar-far-nej-vi-ar-rorande-overens

Inbjudan skickad till kommunen

Kopia för kännedom, styrelsen Åbytorps Vägförening samt servicecenter@kumla.se Hej!Medlemmarna i Åbytorps Vägförening har givit styrelsen i uppdrag att bjuda in er till möte. Bakgrunden till inbjudan är att medlemmarna upplever att kommunen vältrar över mer ansvar sett i ljuset av kraftigt sänkta bidrag. Majoriteten av kommunens invånare betalar inget extra för gatu- och vägunderhåll utan det ingår som en del i Läs mer

Uppdatering – namnlistan

287 har skrivit på namnlistan, ett tjugotal har inte varit hemma. Ni som inte varit hemma när det knackats på dörren kan skriva på uppropet hos Robert Jakobsson, Sillagatan 15 eller Anders Friberg, Lärargatan 4.  Sista dag för att skriva på namnlistan är 31/10.

Svar ifrån och konversation med kommunen

Svar har nu kommit på vår skrivelse till Kumla kommun där vi önskar ett möte med ansvariga politiker. Vi får inget gehör – men vi ger inte upp.  Imorgon skickas inbjudan på nytt och denna gång till kommunstyrelsen samtliga 13 medlemmar.  Nedan kan ni läsa mejlkonversationen: ”Hej,  Ursäkta att mitt svar dröjt men jag har viljat stämma av läget med Läs mer