Information gällade övertagande av Vägföreningen

Medlemmar ur Vägföreningens styrelse har vid två tillfällen på senare tid träffat Thomas Andersson (S), SBN:s nya ordförande. Syftet med mötena har varit kunskapsöverföring kring Vägföreningen i allmänhet och bidragsdiskussioner i synnerhet. Detta utifrån att nuvarande majoritet sagt nej till övertagande. När det gäller vår önskan om att justera bidragen i nivå med omkostnader för driften, har vi fått förståelse Läs mer