Medlemmar ur Vägföreningens styrelse har vid två tillfällen på senare tid träffat Thomas Andersson (S), SBN:s nya ordförande. Syftet med mötena har varit kunskapsöverföring kring Vägföreningen i allmänhet och bidragsdiskussioner i synnerhet. Detta utifrån att nuvarande majoritet sagt nej till övertagande.

När det gäller vår önskan om att justera bidragen i nivå med omkostnader för driften, har vi fått förståelse för det. Dock inget löfte om eller när en justering kan göras. Vi konstaterar att det ej finns någon politisk vilja i den nuvarande politiska majoriteten att vare sig överta eller öka bidragsdelen.

Vi kommer fortsatt att jobba för att kommunen skall överta Vägföreningen eller höja bidragen.

Mvh
Styrelsen