Reparation av bron över Stenebäcken

Uppdatering: Nya datum, reparationen kommer att genomföras mellan 28 juni till 4 juli. Reparation av bron över Stenebäcken kommer att genomföras mellan 14 -21 juni (2018) Bron är belägen mellan Rosenlund och Sörby. (Sillagatans förlängning ner mot Shellmacken). Vägen kommer inte att stängas av men vissa störningar i framkomligheten kommer tidvis att kunna uppstå. Om möjligt välj annan väg   Läs mer