Kommande Asfaltering

Någon gång efter semestern kommer asfaltering att genomföras på olika gator i Åbytorp. Gång-och cykelbanor från Antons Backe till 1 Rosinas väg, 2 mot skolan ned till Rosinas väg vid förskolan och 3 till Sillagatan. De fastighetsägare som har träd och buskar som växer ut över dessa gc -vägar måste klippa/röja så att en fri bredd på 3,0 m och fri höjd på 4,0 m finns. Läs mer