Någon gång efter semestern kommer asfaltering att genomföras på olika gator i Åbytorp. Gång-och cykelbanor från Antons Backe till 1 Rosinas väg, mot skolan ned till Rosinas väg vid förskolan och 3 till Sillagatan. De fastighetsägare som har träd och buskar som växer ut över dessa gc -vägar måste klippa/röja så att en fri bredd på 3,0 m och fri höjd på 4,0 m finns. Detta för att möjliggöra för lastbilar med asfalt och sopsugande sopmaskiner samt asfaltläggare att komma fram.

I samband med detta så kommer även asfaltarbeten att göras på Sillagatans bortre del från Långgällagatan till Sickelsta. Diplomgatans infart från Fjugestavägen ned mot Brunoborgs (blomgrossisten). Trottoaren vid Åbygatan 5 samt Lärargatan.

Vägföreningen hoppas på överseende med de olägenheter detta kommer att medföra.

Styrelsen