Asfaltering av Sillagatan

Viktigt information! Ombyggnad och asfaltering av Sillagatan påbörjas nu på måndagen den 11 maj. Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor. Framkomligheten kommer att vara starkt begränsad men gatan kommer inte att stängas av helt för trafik. De fastighetsägare som vill få sin infart omasfalterad eller påbättrad kan kontakta Tobias på NCC, tel nr: 0763-182197. Fastighetsägare gör upp helt och hållet Läs mer

Fina rabatter på färg

Hej alla, Nu har vi satt upp en liten erbjudande sida för er som är med föreningen där vi samlar rabatter för oss som är mer i denna förening. Först ut är ”eness färg”. Länk till erbjudande:https://abytorpsvagforening.se/wp-content/uploads/2020/05/Rabattavtal_abytorps_vägförening_2020_04_13.pdf Länk till vår nya sida:https://abytorpsvagforening.se/index.php/medlemserbjudanden/