Information kring rondeller vid Shell & Semurg

Nedan är ett svar ifrån Trafikverket angående önskemål/möjligheter att få till rondeller vid Shellkorset och Semurg. Detta är inget som ligger i vägföreningens åtaganden men kan vara intressant att sprida vidare denna information. Med vänlig hälsning,Styrelsen Hej  Du har kontaktat Trafikverket med önskemål en ny cirkulationsplats i korsningen mellan väg 529 och väg 542  samt i korsningen mellan väg 529 och Läs mer

Mer belysning på plats i Åbytorp

För en tid sedan fick vi belysning vid återvinningsstationen. Nu har pulkabacken fått detsamma. Det är trygghetsfrämjande insatser som vi uppskattar och som har kommit på plats pga vår grannsamverkan. Med vänlig hälsning,/Styrelsen