Under vecka 36 kommer Kumla kommun att gräva i följande gator i Åbytorp och i nämnd ordning. Kommunen ska utföra Va-arbeten, bla byte av avstängningsventil på Antons Backe 21.

1. Turebergsgatan 7
Gatan kommer inte att stängas av helt.

2. Jaktstigen 9
Gatan kan komma att stängas helt under en kortare tid.

3. Antons Backe i kurvan mitt för nr 21
Gatan kommer att stängas helt under arbetet.